ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (18) ก.ย. 2562 เวลา 11:25 น. 01 ม.ค. 2513 ปม-๒-แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาประเมิน-สายสนับสนุน-รอบที่-2_2562

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (12) ก.ย. 2562 เวลา 11:24 น. 01 ม.ค. 2513 ปม-๒-แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาประเมิน-สายวิชาการ-รอบที่-2_2562

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (4) ก.ย. 2562 เวลา 11:24 น. 01 ม.ค. 2513 ปม-๒-แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาประเมิน-ผู้บริหาร-รอบที่-2_2562

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (14) ส.ค. 2562 เวลา 09:32 น. 01 ม.ค. 2513 แบบสำรวจข้อมูลการทำประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลของบุคลากร

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (19) ส.ค. 2562 เวลา 05:38 น. 01 ม.ค. 2513 รายงานสรุปการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของบุคลากร

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (22) มิ.ย. 2562 เวลา 09:33 น. 01 ม.ค. 2513 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและประเมินค่า

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (24) มิ.ย. 2562 เวลา 15:56 น. 01 ม.ค. 2513 .

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/doc.png (9) พ.ค. 2562 เวลา 10:50 น. 01 ม.ค. 2513 แบบแจ้งรายชื่อผู้ประกันตนที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/file.png (146) มี.ค. 2562 เวลา 10:09 น. 01 ม.ค. 2513 แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา-ปม.4-รอบที่-1_2562

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/file.png (48) มี.ค. 2562 เวลา 10:09 น. 01 ม.ค. 2513 ปพร.-4-สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ

ดูทั้งหมด

 

Gallery


ผู้บริหาร

 

Counter

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด113922

ผู้เยี่ยมชมวันนี้0134

การดูหน้าเว็บ0165

คนออนไลน์0019

 

^