ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/file.png (133) มี.ค. 2562 เวลา 10:09 น. 01 ม.ค. 2513 แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา-ปม.4-รอบที่-1_2562

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/file.png (43) มี.ค. 2562 เวลา 10:09 น. 01 ม.ค. 2513 ปพร.-4-สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (24) มี.ค. 2562 เวลา 10:09 น. 01 ม.ค. 2513 ปพร-3-หนังสือแจ้งผลประเมิน-และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (85) มี.ค. 2562 เวลา 10:08 น. 01 ม.ค. 2513 ปพร-2-แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาประเมิน-สำหรับพนักงานราชการ

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (43) มี.ค. 2562 เวลา 10:06 น. 01 ม.ค. 2513 ปพร-1-แบบทำข้อตกลงและประเมินตนเองสำหรับพนักงานราชการ

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/file.png (55) มี.ค. 2562 เวลา 10:04 น. 01 ม.ค. 2513 แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา-ปม.4-รอบที่-1_2562

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/file.png (16) มี.ค. 2562 เวลา 14:02 น. 01 ม.ค. 2513 แบบสรุปผลการประเมินข้าราชการฯ-ของแต่ละหน่วยงาน

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/doc.png (37) มี.ค. 2562 เวลา 14:02 น. 01 ม.ค. 2513 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-กรอกข้อมูลทั่วไปและภาระงาน-ประเมินตนเอง

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/file.png (20) มี.ค. 2562 เวลา 14:01 น. 01 ม.ค. 2513 ตัวอย่างการกรอกแบบสรุปผลการประเมินฯ-ของข้าราชการฯ

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (12) มี.ค. 2562 เวลา 13:59 น. 01 ม.ค. 2513 แบบหนังสือแจ้งผลประเมิน-และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ

ดูทั้งหมด

 

Gallery


ผู้บริหาร

 

Counter

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด94754

ผู้เยี่ยมชมวันนี้0105

การดูหน้าเว็บ0105

คนออนไลน์0002

 

^