ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/doc.png แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-พนักงานราชการ-ปพร.๑-ปพร.๒-ปพร.๓ [11 เม.ย. 2561 เวลา 10:08 น.] ดาวน์โหลด 8

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบประเมิน ที่กำลังทบทวนและร่างใหม่ [02 เม.ย. 2561 เวลา 08:10 น.] ดาวน์โหลด 30

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/doc.png แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ ครั้งที่ 1 ปี 2561 สำหรับผู้บังคับบัญชา [29 มี.ค. 2561 เวลา 16:16 น.] ดาวน์โหลด 24

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/doc.png แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ ครั้งที่ 1 ปี 2561 สำหรับประเมินตนเอง [29 มี.ค. 2561 เวลา 16:15 น.] ดาวน์โหลด 30

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/doc.png แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ ประเมินตนเอง ครั้งที่ 1 ปี 2561 [29 มี.ค. 2561 เวลา 16:15 น.] ดาวน์โหลด 22

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/pdf.png ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษ [29 มี.ค. 2561 เวลา 13:40 น.] ดาวน์โหลด 26

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png ตัวอย่างการเขียนรายงานประกอบการพิจารณาแบ่งส่วนงานภายใน ระดับงาน [22 มี.ค. 2561 เวลา 13:18 น.] ดาวน์โหลด 25

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ [12 มี.ค. 2561 เวลา 14:38 น.] ดาวน์โหลด 9

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png ใบสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา [09 มี.ค. 2561 เวลา 10:37 น.] ดาวน์โหลด 12

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png ตัวอย่าง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานบุคคล [06 มี.ค. 2561 เวลา 09:41 น.] ดาวน์โหลด 22

ดูทั้งหมด

 

Gallery


ผู้บริหาร

 

Counter

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด41085

ผู้เยี่ยมชมวันนี้0041

การดูหน้าเว็บ0041

คนออนไลน์0006

 

^