ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนระดับตำแหน่ง ตัดโอนตำแหน่ง [11 ต.ค. 2561 เวลา 15:31 น.] ดาวน์โหลด 9

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน-สายสนับสนุน-ปท.๑-ปท.๒-ปท.๓. [09 ต.ค. 2561 เวลา 10:07 น.] ดาวน์โหลด 3

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน สายวิชาการ ปท.๑ ปท.๒ ปท.๓ [09 ต.ค. 2561 เวลา 10:07 น.] ดาวน์โหลด 10

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png แบบฟอร์มแจ้งผลประเมินพนักงานราชการ ปี 2561 ครึ่งปีแรก [08 ต.ค. 2561 เวลา 10:39 น.] ดาวน์โหลด 10

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/doc.png แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-ครั้งที่-2-สำหรับผู้บังคับบัญชา [27 ก.ย. 2561 เวลา 12:01 น.] ดาวน์โหลด 31

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/doc.png แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-ประเมินตนเอง-ครั้งที่-2-ปี-2561 [27 ก.ย. 2561 เวลา 12:01 น.] ดาวน์โหลด 27

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/doc.png แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-ครั้งที่-2-สำหรับประเมินตนเอง [27 ก.ย. 2561 เวลา 12:01 น.] ดาวน์โหลด 15

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png แบบแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาการเทียบสาขาวิชาการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ [24 ก.ย. 2561 เวลา 14:32 น.] ดาวน์โหลด 61

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png แบบฟอร์มส่งมอบงานในหน้าที่ [04 ก.ย. 2561 เวลา 15:30 น.] ดาวน์โหลด 63

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น [04 ก.ย. 2561 เวลา 15:28 น.] ดาวน์โหลด 34

ดูทั้งหมด

 

Gallery


ผู้บริหาร

 

Counter

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด64067

ผู้เยี่ยมชมวันนี้0045

การดูหน้าเว็บ0045

คนออนไลน์0024

 

^