ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/pdf.png (10) ต.ค. 2562 เวลา 09:55 น. 01 ม.ค. 2513 ข้อมูลการลงเวลาบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักงานอธิการบดี รอบ 2/62

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/pdf.png (10) ต.ค. 2562 เวลา 15:25 น. 01 ม.ค. 2513 ข้อมูลการลงเวลาสายสนับสนุน รอบ 2/62 บุคลากรสังกัด สำนัก/สถาบัน/สตน.

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/pdf.png (22) ต.ค. 2562 เวลา 11:13 น. 01 ม.ค. 2513 ข้อมูลการลงเวลาบุคลากรสายสนับสนุน รอบ2/62 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะต่างๆ

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (15) ต.ค. 2562 เวลา 09:43 น. 01 ม.ค. 2513 แบบฟอร์มแจ้งผลประเมิน-1-เม.ย.-62

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (4) ต.ค. 2562 เวลา 09:53 น. 01 ม.ค. 2513 ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ-เรื่อง-รายชื่อพนักงานผลการปฏิบัติงาน-ระดับดีเด่น

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/doc.png (11) ต.ค. 2562 เวลา 14:33 น. 01 ม.ค. 2513 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-ครั้งที่-2-ปี-2562-สำหรับผู้บังคับบัญชา

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/doc.png (14) ต.ค. 2562 เวลา 14:32 น. 01 ม.ค. 2513 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-ครั้งที่-2-ปี-2562-สำหรับประเมินตนเอง

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/doc.png (9) ต.ค. 2562 เวลา 14:32 น. 01 ม.ค. 2513 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-กรอกข้อมูลทั่วไปและภาระงาน-ประเมินตนเอง

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (91) ก.ย. 2562 เวลา 11:25 น. 01 ม.ค. 2513 ปม-๒-แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาประเมิน-สายสนับสนุน-รอบที่-2_2562

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (82) ก.ย. 2562 เวลา 11:24 น. 01 ม.ค. 2513 ปม-๒-แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาประเมิน-สายวิชาการ-รอบที่-2_2562

ดูทั้งหมด

 

Gallery


ผู้บริหาร

 

Counter

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด118209

ผู้เยี่ยมชมวันนี้0105

การดูหน้าเว็บ0105

คนออนไลน์0019

 

^