ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้เขียน Admin 30 ส.ค. 2561 0 95 .

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^