การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง

การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกินตำแหน่งในขณะเดียวกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^