ป้ายกำกับ

ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

27 ต.ค. 2560 0 268

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จ้างด้วยงบเงินรายได้

กำหนดการประเมิน พนง.2/2560
กำหนดการประเมิน พนง.2/2560

21 ก.ย. 2560 0 263

ประกาศกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 2/2560

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6/2560
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6/2560

19 ก.ย. 2560 0 262

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6/2560 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จ้างด้วยงบประมาณรายได้

ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศและต่างประเทศ
ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศและต่างประเทศ

31 ส.ค. 2560 0 133

ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศและต่างประเทศ

^