มาตรการการป้องกันCovid

ประกาศมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ/คำสั่ง จังหวัดชัยภูมิ …………………………………………….. ประกาศมาตรการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มาตรการของมหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 1 มาตรการของมหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 2 มาตรการของมหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 3 มาตรการของมหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 4 มาตรการของมหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 5 มาตรการของมหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 6 มาตรการของมหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 7 มาตรการของมหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 8 มาตรการของมหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 9 มาตรการของมหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 10 มาตรการของมหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 11 มาตรการของมหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 12 มาตรการของมหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 13 มาตรการของมหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 14 มาตรการของมหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 15 มาตรการของมหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 16 …

มาตรการการป้องกันCovid Read More »