มาตรการป้องกัน COVID

……………………………………………..

ประกาศมาตรการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

หนังสือเวียน

คำสั่งมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์ม

คลิก สายวิชาการ (ไฟล์ .docx)

คลิก สายสนับสนุน (ไฟล์ .docx)

คลิก ลิงค์ส่งข้อมูลแบบฟอร์ม 3

  • แบบฟอร์ม 4 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน

คลิก สายวิชาการ

คลิก สายสนับสนุน

………………………………………………………………

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานช่วง 17-31 พฤษภาคม 2564

Skip to content