ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png แบบกรอกข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน [14 มิ.ย. 2561 เวลา 13:06 น.] ดาวน์โหลด 37

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์อัตรากำลังสายสนับสนุน [14 มิ.ย. 2561 เวลา 13:06 น.] ดาวน์โหลด 52

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/doc.png แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ [12 มิ.ย. 2561 เวลา 10:32 น.] ดาวน์โหลด 42

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/pdf.png แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ [11 มิ.ย. 2561 เวลา 11:52 น.] ดาวน์โหลด 34

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/pdf.png แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน [06 มิ.ย. 2561 เวลา 15:05 น.] ดาวน์โหลด 2

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png ตัวอย่างการจัดทำขอบข่ายภารกิจของหน่วยงาน และคำบรรยายลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง [05 มิ.ย. 2561 เวลา 14:16 น.] ดาวน์โหลด 29

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/pdf.png ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษฉบับที่ 2 [04 พ.ค. 2561 เวลา 13:50 น.] ดาวน์โหลด 26

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png ตัวอย่างการกำหนดและพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ [30 เม.ย. 2561 เวลา 16:16 น.] ดาวน์โหลด 24

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/doc.png แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-พนักงานราชการ-ปพร.๑-ปพร.๒-ปพร.๓ [11 เม.ย. 2561 เวลา 10:08 น.] ดาวน์โหลด 36

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบประเมิน ที่กำลังทบทวนและร่างใหม่ [02 เม.ย. 2561 เวลา 08:10 น.] ดาวน์โหลด 44

ดูทั้งหมด

 

Gallery


ผู้บริหาร

 

Counter

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด55962

ผู้เยี่ยมชมวันนี้0127

การดูหน้าเว็บ0139

คนออนไลน์0039

 

^