ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png แบบฟอร์มแจ้งผลประเมินข้าราชการ-1-ต.ค.-2561 [13 ธ.ค. 2561 เวลา 15:32 น.] ดาวน์โหลด 0

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png แบบฟอร์มแจ้งผลประเมินพนักงานราชการ ปี 2561 ครึ่งปีหลัง.docx [15 พ.ย. 2561 เวลา 15:51 น.] ดาวน์โหลด 14

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png แบบฟอร์มแจ้งผลประเมิน 1 ต.ค. 61.docx [14 พ.ย. 2561 เวลา 12:48 น.] ดาวน์โหลด 15

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานผลการปฏิบัติงาน ระดับดีเด่น.docx [14 พ.ย. 2561 เวลา 11:18 น.] ดาวน์โหลด 15

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png ตัวอย่าง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาและประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการเบื้องต้น [29 ต.ค. 2561 เวลา 15:17 น.] ดาวน์โหลด 3

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนระดับตำแหน่ง ตัดโอนตำแหน่ง [11 ต.ค. 2561 เวลา 15:31 น.] ดาวน์โหลด 28

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน-สายสนับสนุน-ปท.๑-ปท.๒-ปท.๓. [09 ต.ค. 2561 เวลา 10:07 น.] ดาวน์โหลด 3

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน สายวิชาการ ปท.๑ ปท.๒ ปท.๓ [09 ต.ค. 2561 เวลา 10:07 น.] ดาวน์โหลด 11

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png แบบฟอร์มแจ้งผลประเมินพนักงานราชการ ปี 2561 ครึ่งปีแรก [08 ต.ค. 2561 เวลา 10:39 น.] ดาวน์โหลด 12

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/doc.png แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-ครั้งที่-2-สำหรับผู้บังคับบัญชา [27 ก.ย. 2561 เวลา 12:01 น.] ดาวน์โหลด 31

ดูทั้งหมด

 

Gallery


ผู้บริหาร

 

Counter

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด72328

ผู้เยี่ยมชมวันนี้0025

การดูหน้าเว็บ0025

คนออนไลน์0011

 

^