ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/pdf.png สัญญาทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา [27 พ.ย. 2560 เวลา 09:45 น.] ดาวน์โหลด 4

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/doc.png สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา [15 พ.ย. 2560 เวลา 13:32 น.] ดาวน์โหลด 82

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/pdf.png แบบฟร์อมสัญญาจ้างพนักงานราชการ 2560 [14 พ.ย. 2560 เวลา 10:36 น.] ดาวน์โหลด 3

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/doc.png แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-พนักงานราชการ-ปพร.๑-ปพร.๒-ปพร.๓ [13 พ.ย. 2560 เวลา 10:42 น.] ดาวน์โหลด 10

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/pdf.png สัญญาจ้างลูกจ้างรายวัน [10 พ.ย. 2560 เวลา 15:52 น.] ดาวน์โหลด 4

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/pdf.png แบบใบลาพักผ่อน [18 ต.ค. 2560 เวลา 15:17 น.] ดาวน์โหลด 166

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/pdf.png แบบใบลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลาอุปสมบท/ลากิจส่วนตัว [18 ต.ค. 2560 เวลา 15:17 น.] ดาวน์โหลด 191

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/doc.png แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ปพร.1 ปพร.2 ปพร.3 [12 ต.ค. 2560 เวลา 13:07 น.] ดาวน์โหลด 9

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/rar.png แบบประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษารอบที่ 1/61 [06 ต.ค. 2560 เวลา 15:43 น.] ดาวน์โหลด 213

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/rar.png แบบประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษารอบที่ 2/60 [06 ต.ค. 2560 เวลา 15:40 น.] ดาวน์โหลด 393

ดูทั้งหมด

 

Gallery


ผู้บริหาร

 

Counter

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด19946

ผู้เยี่ยมชมวันนี้0129

การดูหน้าเว็บ0228

คนออนไลน์0032

 

^