ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (21) มิ.ย. 2562 เวลา 15:56 น. 01 ม.ค. 2513 .

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/doc.png (8) พ.ค. 2562 เวลา 10:50 น. 01 ม.ค. 2513 แบบแจ้งรายชื่อผู้ประกันตนที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/file.png (137) มี.ค. 2562 เวลา 10:09 น. 01 ม.ค. 2513 แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา-ปม.4-รอบที่-1_2562

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/file.png (47) มี.ค. 2562 เวลา 10:09 น. 01 ม.ค. 2513 ปพร.-4-สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (24) มี.ค. 2562 เวลา 10:09 น. 01 ม.ค. 2513 ปพร-3-หนังสือแจ้งผลประเมิน-และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (85) มี.ค. 2562 เวลา 10:08 น. 01 ม.ค. 2513 ปพร-2-แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาประเมิน-สำหรับพนักงานราชการ

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (43) มี.ค. 2562 เวลา 10:06 น. 01 ม.ค. 2513 ปพร-1-แบบทำข้อตกลงและประเมินตนเองสำหรับพนักงานราชการ

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/file.png (56) มี.ค. 2562 เวลา 10:04 น. 01 ม.ค. 2513 แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา-ปม.4-รอบที่-1_2562

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/file.png (16) มี.ค. 2562 เวลา 14:02 น. 01 ม.ค. 2513 แบบสรุปผลการประเมินข้าราชการฯ-ของแต่ละหน่วยงาน

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/doc.png (39) มี.ค. 2562 เวลา 14:02 น. 01 ม.ค. 2513 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-กรอกข้อมูลทั่วไปและภาระงาน-ประเมินตนเอง

ดูทั้งหมด

 

Gallery


ผู้บริหาร

 

Counter

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด100066

ผู้เยี่ยมชมวันนี้0119

การดูหน้าเว็บ0198

คนออนไลน์0013

 

^