ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (5) ม.ค. 2562 เวลา 13:30 น. 01 ม.ค. 2513 แบบเสนอบรรจุวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/pdf.png (6) ม.ค. 2562 เวลา 09:59 น. 01 ม.ค. 2513 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (1) ธ.ค. 2561 เวลา 15:32 น. 01 ม.ค. 2513 แบบฟอร์มแจ้งผลประเมินข้าราชการ-1-ต.ค.-2561

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (18) พ.ย. 2561 เวลา 15:51 น. 01 ม.ค. 2513 แบบฟอร์มแจ้งผลประเมินพนักงานราชการ ปี 2561 ครึ่งปีหลัง.docx

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (19) พ.ย. 2561 เวลา 12:48 น. 01 ม.ค. 2513 แบบฟอร์มแจ้งผลประเมิน 1 ต.ค. 61.docx

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (18) พ.ย. 2561 เวลา 11:18 น. 01 ม.ค. 2513 ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานผลการปฏิบัติงาน ระดับดีเด่น.docx

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (5) ต.ค. 2561 เวลา 15:17 น. 01 ม.ค. 2513 ตัวอย่าง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาและประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการเบื้องต้น

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (32) ต.ค. 2561 เวลา 15:31 น. 01 ม.ค. 2513 แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนระดับตำแหน่ง ตัดโอนตำแหน่ง

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (3) ต.ค. 2561 เวลา 10:07 น. 01 ม.ค. 2513 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน-สายสนับสนุน-ปท.๑-ปท.๒-ปท.๓.

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (15) ต.ค. 2561 เวลา 10:07 น. 01 ม.ค. 2513 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน สายวิชาการ ปท.๑ ปท.๒ ปท.๓

ดูทั้งหมด

 

Gallery


ผู้บริหาร

 

Counter

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด81527

ผู้เยี่ยมชมวันนี้0104

การดูหน้าเว็บ0196

คนออนไลน์0019

 

^