ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (10) พ.ย. 2562 เวลา 11:01 น. 01 ม.ค. 2513 แบบรายงานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (24) พ.ย. 2562 เวลา 15:40 น. 01 ม.ค. 2513 แบบฟอร์มแจ้งผลประเมินพนักงานราชการ ปี 2561 ครึ่งปีแรก

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (11) ต.ค. 2562 เวลา 08:38 น. 01 ม.ค. 2513 หนังสือยินยอมให้ยุบอัตราตำแหน่งเดิมของพนักงานเงินรายได้

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/pdf.png (8) ต.ค. 2562 เวลา 08:37 น. 01 ม.ค. 2513 หนังสือยินยอมให้ยุบเลิกตำแหน่งเดิมของพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างจากงบประมาณเงินรายได้

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (11) ต.ค. 2562 เวลา 08:36 น. 01 ม.ค. 2513 ใบสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/pdf.png (26) ต.ค. 2562 เวลา 09:55 น. 01 ม.ค. 2513 ข้อมูลการลงเวลาบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักงานอธิการบดี รอบ 2/62

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/pdf.png (18) ต.ค. 2562 เวลา 15:25 น. 01 ม.ค. 2513 ข้อมูลการลงเวลาสายสนับสนุน รอบ 2/62 บุคลากรสังกัด สำนัก/สถาบัน/สตน.

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/pdf.png (29) ต.ค. 2562 เวลา 11:13 น. 01 ม.ค. 2513 ข้อมูลการลงเวลาบุคลากรสายสนับสนุน รอบ2/62 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะต่างๆ

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (31) ต.ค. 2562 เวลา 09:43 น. 01 ม.ค. 2513 แบบฟอร์มแจ้งผลประเมิน-1-เม.ย.-62

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png (9) ต.ค. 2562 เวลา 09:53 น. 01 ม.ค. 2513 ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ-เรื่อง-รายชื่อพนักงานผลการปฏิบัติงาน-ระดับดีเด่น

ดูทั้งหมด

 

Gallery


ผู้บริหาร

 

Counter

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด137666

ผู้เยี่ยมชมวันนี้0059

การดูหน้าเว็บ0067

คนออนไลน์0002

 

^