ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/pdf.png แบบใบลาพักผ่อน [18 ต.ค. 2560 เวลา 15:17 น.] ดาวน์โหลด 99

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/pdf.png แบบใบลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลาอุปสมบท/ลากิจส่วนตัว [18 ต.ค. 2560 เวลา 15:17 น.] ดาวน์โหลด 117

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/doc.png แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ปพร.1 ปพร.2 ปพร.3 [12 ต.ค. 2560 เวลา 13:07 น.] ดาวน์โหลด 4

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/rar.png แบบประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษารอบที่ 1/61 [06 ต.ค. 2560 เวลา 15:43 น.] ดาวน์โหลด 182

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/rar.png แบบประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษารอบที่ 2/60 [06 ต.ค. 2560 เวลา 15:40 น.] ดาวน์โหลด 383

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/rar.png แบบประเมินของข้าราชการ ครั้งที่ 2 ปี 2560 [26 ก.ย. 2560 เวลา 09:47 น.] ดาวน์โหลด 76

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/pdf.png ตัวอย่างการกรอกแบบสรุปผลการประเมินฯ ของข้าราชการฯ และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ปี 2560 [20 ก.ย. 2560 เวลา 15:51 น.] ดาวน์โหลด 112

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png แบบทำข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ปพร.1 ครั้งที่ 2 ปี 2561 [20 ก.ย. 2560 เวลา 15:49 น.] ดาวน์โหลด 103

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ ปพร.2 ครั้งที่ 2 ปี-2560 [20 ก.ย. 2560 เวลา 15:47 น.] ดาวน์โหลด 84

http://hr.cpru.ac.th/skin/ext/docx.png แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ ปพร.3 ครั้งที่ 2 ปี 2560 [20 ก.ย. 2560 เวลา 15:47 น.] ดาวน์โหลด 57

ดูทั้งหมด

 

Gallery


ผู้บริหาร

 

Counter

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด12896

ผู้เยี่ยมชมวันนี้0017

การดูหน้าเว็บ0029

คนออนไลน์0001

 

^