กำหนดการประเมิน พนง.2/2560

ประกาศกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 2/2560

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^